top of page

Fra Hamar

Kjør Rv. 25 mot Elverum, ta til høyre mot Ådalsbrukved Ridabu. Kjør 10 km, ta til høyre i rundkjøringa i Ådalsbruk. Kjør 2,1 km og sving så til venstre ved skilt "Ulike nr. 329-357", hold til venstre der veien deler seg, og etter 100m ligger Hagastua på venstre side!  

Fra Oslo

Kjør av E6 mot Tynset/Elverum (Rv. 3), kjør av ved skilting til Klevfoss Industrimuseum. Ta så til venstre mot Bryn, og fortsett ca. 2 km. Sving så til venstre ved skilt "Ulike nr. 329-357", hold til venstre der veien deler seg, og etter 100m ligger Hagastua på venstre side!  

Fra Elverum

Ta av ved Myklegard, kjør Rv. 3 mot Oslo. Ta av ved skilt til Klevfoss Industrimuseum, kjør til høyre mot Bryn og fortsett ca. 2 km. Sving så til venstre ved skilt "Ulike nr. 329-357", hold til venstre der veien deler seg,og etter 100m ligger Hagastua på venstre side!  

Fra Kongsvinger

Etter å ha passert Gata i Vallset, kjør ca.6 km og ta til høyre ved skilt til "Korsbakken Karosseri". Kjør deretter 7 km og sving til høyre ved skilt til "Åsbygda". Ta til venstre i neste kryss mot "Ådalsbruk". Kjør ca. 1 km. Sving så til høyre ved skilt "Ulike nr. 329-357", hold til venstre der veien deler seg, og etter 100m ligger Hagastua på venstre side!  

- V E I B E S K R I V E L S E -

bottom of page