top of page

- Hagastua Etter Skole Tid -

H.E.S.T. (HagastuaEtterSkoleTid). Vi henter barna eller de blir kjørt, til et tilrettelagt tilbud etter skoletid.

Vi har mye fokus på hest, men bruker også årstidene, og har både styrte og frie aktiviteter; f.eks. med kjøkkenhage, såing og høsting, bærsanking, juleverksted, ski og skøyter, snørekjøring med hest, dyrestell, ridning og ulike aktiviteter med ATV. I tillegg har vi et aktivitetsrom med masse utstyr, og benytter ellers området rundt gården.

image.jpg
bottom of page