top of page

- H V A   E R  I N N  P Å  T U NE T -

"Inn På Tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk. Tilbudet skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog- eller hagebruk. Aktiviteten og tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der".

Hagastua var den tredje gården i Hedmark som ble godkjent som Inn på Tunet-gård i 2012, noe som innebærer at innsøkende instans kan være trygge på at alle krav i forhold til våre ulike aktiviteter er kvalitets- og sikkerhetsklarert i Matmerk, og at alle vilkår for drift og dokumentasjon er oppfylt.

Vi ønsker å ha fokus på sikkerhet, trygghet og kvalitet, framfor kvantitet i våre tilbud. Her får brukerne en oversiktlig og trygg arena å boltre seg på, og en følelse av å tilhøre en gruppe. Grensesetting, gjensidig respekt for andre og andres eiendom, tillitt, og ansvar for egne handlinger er viktige stikkord i vårt arbeid. Disse verdiene håper vi vil gi brukerne en god start på veien mot å bli empatiske, trygge og omsorgsfulle voksne. Vi har fokus på inkludering, mobilfri sone og har null toleranse for mobbing!

 

Vi jobber kontinuerlig med å tilfredstille både brukernes og innsøkende instans sine krav, og har gjennomgått KSL-kurs, HMS-kurs og førstehjelpskurs for å kunne ivareta våre brukere på en best mulig måte. Kursene er noen av kravene man må oppfylle for å få kvalitets-stempletInn På Tunet-tilbyder, og

for å få bruke logoen i trykksaker, skilting på hjemmesiden m.m.

 

 

Les mer om Inn På Tunet her: http://matmerk.no/inn-pa-tunet/

bottom of page