top of page

 - O M   O S S -

 

Eier og driver av Hagastua er Grethe Hansen. Drifta er i hovedsak basert på ulike tilbud med islandshest og alpakka, og vi har vært avlastningshjem siden 2002 og fosterhjem siden 2006.

1-2 helger i måneden har vi avlastning / aktivitetshelger.

 

Grethe sa opp sin stilling som grafisk designer etter 15 år, har siden 2000 hatt gården som fulltidsjobb, og opparbeidet seg bred og lang erfaring og utdannelse innen det å bruke hest som terapi i fysisk og psykisk helsearbeid. Hun har 43 års erfaring i å arbeide med både barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser, rus- og adferdsproblemer og tilknytningsproblematikk.

 

Hun har videreutdannet seg ved Norsk Hestesenter på Starum (Handicaplederkurs trinn 1 og 2, Terapihestkurs trinn 1 og 2, Bruk av hest i psykisk helsearbeid og Rideinstruktørkurs RIK1), Høgskolen i Gjøvik (Hvordan bruke gården i opptrening og aktivitet) og Høgskolen i Ås (Dyreassistert Intervensjon).

Vi har vært aktive i islandshestmiljøet siden 2001, og begge døtrene har konkurrert aktivt siden de var 10 år. Yngste datter Thea var på både ungrytter- og rekruttlandslaget, og har deltatt i to Nordiske mesterskap, samt deltatt og vært på pallen i de fleste NM de siste 10 åene.

bottom of page