top of page

- A V L A S T N I N G S H J E M -

 

Vi har siden 2002 tatt imot barn og ungdom som av ulike årsaker trenger avlastning i helger eller ferier. Her får de utfolde seg i trygge omgivelser, og vi bruker gården, dyra og naturen for å gi barna gode mestringsopplevelser. Vi er mye ute, og barna omgås dyr i et trygt og stabilt miljø.

Vi var av de første gårdene i Hedmark som ble godkjent som Inn På Tunet-tilbyder i 2012, og vi ønsker å ha fokus på sikkerhet, trygghet og kvalitet, framfor kvantitet i våre tilbud. Her får brukerne en oversiktlig og trygg arena å boltre seg på, og en følelse av å tilhøre en gruppe. Grensesetting, gjensidig respekt for andre og andres eiendom, tillitt, og ansvar for egne handlinger er viktige stikkord i vårt arbeid. Disse verdiene håper vi vil gi brukerne en god start på veien mot å bli empatiske, trygge og omsorgsfulle voksne.

 

Vi har lang erfaring med å ta imot barn med ulike diagnoser og utfordringer, fysiske handicap, psykisk utviklingshemming, etnisk bakgrunn, relasjonsskader og adferdsproblematikk. I 2015 kjøpte vi naboeiendommen Søberget, hvor vi spiser og sover. Det er en stor, gammel og utrolig sjarmerende sveitservilla, hvor vi koser oss på et stort, koselig kjøkken med kortspill, eller i stua med ulike aktiviteter.

I 2. etasje har vi 2 soverom med sengeplass til 7 personer. Aktivitetene ellers foregår nede i Hagastua;

i stallen, på på tunet, i sansehagen eller ved gårdsdammen.

 

Priser

Etter avtale med innsøkende instans i forhold til diagnoser, medisinering og behov for voksentetthet for hver enkelt plassering. Ta kontakt med din kommune, for å søke om avlasting til ditt barn.

bottom of page