Bedriftsmelding - Bedriftsmelding

- V E L K O M M E N   T I L   E N   T U R   R U N D T   I   H A G A S T U A -


Miljøet på en gård er god terapi, og for mange vil det virke positivt på både helse og humør.
Hagastua Fritidsgård tilbyr varierte aktiviteter, og våre tilbud kan være et godt supplemet
til det offentlige tjenestetilbudet innenfor oppvekst-, helse- eller sosial sektor.

Vi var av de første gårdene i Hedmark som ble godkjent som Inn På Tunet-tilbyder i 2012, og har som mål å være i forkant av utviklingen. Vi ønsker å ha fokus på sikkerhet, trygghet og kvalitet, framfor kvantitet i våre tilbud. Her får brukerne en oversiktelig og trygg arena å boltre seg på, med stor voksentetthet, og en følelse av å tilhøre et storfamilie. Grenesetting, gjensidig respekt for andre og andres eiendom, tillitt, og ansvar for egne handlinger er viktige stikkord i vårt arbeid. Disse verdiene håper vi vil gi brukerne en god start på veien mot å bli empatiske, trygge og omsorgsfulle voksne.

Stall Hagastua tilbyr også oppstalling, ridekurs, rideleir, turridning og hest på fòr-ordning.
Klikk deg nedover menyen til venstre, se bilder fra gården og les mere om alle våre tilbud!

For mer informasjon, pristilbud, bestilling eller en hyggelig prat, ta kontakt!


Hagastua Fritidsgård  / Grethe Hansen
Brynsvegen 357, 2344 Ilseng 
e-post: hagastua@online.no / 958 89 382
www.hagastua.no


Sist oppdatert: 25. mai 2018
Layout: Hagastua Form / Grethe Hansen