Bedriftsmelding - Bedriftsmelding


-  V Å R E  T I L B U D  -

I tillegg til å være fosterhjem på heltid, har vi også andre tilbud på gården:

- Besøksgård for skoleklasser og barnehager
- Avlastningshjem i helger og ferier for barn og ungdom
- Fritidsordning etter skoletid for elever med spesielle behov
- Arbeidstrening for mennesker med psykiske lidelser 
- Botrening på egen hybel for unge voksne
- Oppstalling av islandshester
- Hest på fôr-ordning en eller flere dager i uka
- Turridning for enkeltpersoner og større grupper
- Ridekurs (etter etterspørsel)
- Rideleir for både barn med spesielle behov, og andre