Bedriftsmelding - Bedriftsmelding


-  R I D E K U R S  -

Vi har kurs for både barn og voksne, og vi setter opp kurs for ryttere på alle ferdighetsnivå
og i alle aldre. Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense, men de yngste bør være 10-12 år eller modne / store nok til å ri en hest på egen hånd. Vi legger vekt på at du også lærer å håndtere og stelle hesten, så du er selv med på å hente hesten fra beitet, børster, renser høver og saler opp hesten du skal ri. Etter timen saler du av, og er med på å rydde inn utstyr og koste og rydde i stallen etter deg.

Priser
Ridekurs 8 kvelder kr. 2.000,-