Bedriftsmelding - Bedriftsmelding


"Inn På Tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk. Tilbudet skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog- eller hagebruk. Aktiviteten og tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der".


L I T T   T Ø R R E  F A K T A

Hagastua var den tredje gården i Hedmark som ble godkjent som Inn på Tunet-gård, noe
som innebærer at innsøkende innstans kan være trygge på at alle krav i forhold til våre ulike aktiviteter er kvalitets- og sikkerhetsklarert i Matmerk, og at alle vilkår for drift og dokumen-tasjon er oppfylt.

Vi jobber kontinuerlig med å tilfredstille både brukernes og innsøkende innstans sine krav, og har gjennomgått KSL-kurs, HMS-kurs og førstehjelpskurs for å kunne ivareta våre brukere på en best mulig måte. Kursene er noen av kravene man må oppfylle for å få kvalitets-stemplet
Inn På Tunet-tilbyder, og for å få bruke logoen i trykksaker, skilting på hjemmesiden m.m

Les mer om Inn På Tunet her: http://matmerk.no/inn-pa-tunet/