Bedriftsmelding - Bedriftsmelding

-  H E S T E N E  V Å R E  -

Vi har pr. i dag 9 hester på stallen, inkl. vår avlhingst, Kafteinn f. Sigersberg som også er
Thea sin konkurransehest. 

Hestene du kan velge mellom er Ala, Flaska, Globlesa, Glofaxa Jùli, Ivaldi, Fantur og Glymjandi. De er alle snille og 100% trygge hester. Flerer bilder kommer!

Ala f. HagastuaFlaskà f. HorniGloblesa f. SkavhaugenFantur f. Hagastua