Bedriftsmelding - Bedriftsmelding


-  F R I T I D S O R D N I N G  -

Vi henter og bringer barn som trenger et spesielt tilrettelagt tilsynsordning etter skoletid. Vi bruker årstidene, og har både styrte og frie aktiviteter; f.eks. "Fra bord til jord" med kjøkken-hage, såing og høsting, bærsanking, juleverksted, ski og skøyter, snørekjøring med hest, dyrestell, ridning og ulike aktiviteter med ATV. Barna får et lett måltid, og vi tilbyr leksehjelp. Vi er mye utendørs, og bruker den 25-manns store lavooen vår i skogen flittig.