Bedriftsmelding - Bedriftsmelding


-  B O T R E N I N I N G  -

Vi tilbyr botrening for ungdom / unge voksne som trenger litt ekstra oppfølging før de skal flytte helt for seg selv. Vi har to flotte loftsleiligheter over stallen, og brukerne får god sosial trening gjennom å delta i de ulike tilbudene ved gården. Samhandling med både mennesker
og dyr utvikler selvtillitt, sosiale og praktiske ferdigheter - viktige egenskaper å ta med seg videre i livet.